Bio

I have been always fascinated by applied arts - while originally pursued the field of mathematics, earning a Ph. D, and worked as a researcher for nearly twenty years. In the late 90’s my attention turned to textiles and started to work as a quilter having been influenced by the modern, experimenting trends of contemporary art.

In my work I try to relieve the unique characteristics of textile while striving to find ways to make my own statements. My starting points are ideas that reflect our relations to traces and settlements of past cultures: the layers of existence. City plans appear as motives, signs, traces, ruins, the silt of the past. As the urban structure develops, widens, thickens, clots and creates subsystems in history, the cities that live within us undergo an endless and continuous evolution. The exploration that appears in most of my works also determines my working process:  on the one hand research of civilisation history and on the other hand experiment to find the right techniques for my expressions.

In the recent years my interest turned towards large scale transparent textiles while keeping my sources of inspiration in patterns of urban living. Lately I tried to expand the multi-layered networks of the cities into the form of three dimensional objects and installations. I use recycled paper, reprinted newspaper, discarded threads and yarns or even gut in the netted and dimensionally shaped pieces.

 

Mindíg nagyon érdekeltek az alkalmazott művészetek, bár eredetileg a matematika tudományát űztem, ebből doktoráltam és ezen a területen dolgoztam majdnem húsz évig. A  90-es évek vége felé kezdett a textilművészet érdekelni, ekkor kezdtem quilteket varrni a modern kortárs művészet kisérletező áramlatainak hatására.

Munkáimban megpróbálom leképezni az elmúlt kultúrák lenyomataihoz, településekhez, a létezés rétegeihez való viszonyunkat körüljárjó elképzeléseket, felhasználva a textil egyedülálló adottságait. A város hálózatok motívumait, mint jeleket, nyomokat, lenyomatokat, a múlt itt felejtett hordalékait próbálom megjeleníteni. Ahogyan a városi szövet a civilizáció történetében fejlődik, tágul, sűrűsödik, csomósodik, és alsóbb rétegekké simul, úgy ezek a képek és a bennük lévő városok is állandó és eleven változáson mennek át. A felfedezés, a kutatás alapvető része a munkafolyamatnak, egyrészről a városok, civilizációk fejlődésének megismerése, másrészt a megjelenítéshez legalkalmasabb technika kikísérletezése.

Az utóbbi években egyre több nagyméretű, transzparens munkám készült, megtartva a városi mintázatok korábban is használt motívumait. Legújabban a többrétegű városi hálózatok háromdimenziós tárgyakká és installációkká terjeszkedtek ki, amelyekben nemcsak textilt, de különböző újra felhasznált papírokat, újságpapírt, szálakat, drótokat és belet is felhasználok.